Trở về

Tin tức

Trở về

Hướng dẫn nạp thẻ

17-10-2019

Thiếu hiệp có thể nạp vào Lục Mạch Thần Kiếm H5 bằng cách truy cập vào trang https://pay.gosu.vn hoặc nạp từ trong game

♦ Nạp từ https://pay.gosu.vn

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản GOSU (Đã khởi tạo nhân vật trong game)

- Bước 2: Thiếu hiệp chọn logo game Lục Mạch Thần Kiếm H5 trong mục game mobile       

- Bước 3: Chọn máy chủ thiếu hiệp muốn nạp, chọn gói nạp và xác nhận thanh toán để hoàn tất

Quà / Vàng sẽ được gửi đến thiếu hiệp qua thư trong game.

♦ Nạp từ trong game

Nạp trong game thì đơn giản hơn, thiếu hiệp vào icon Nạp đầu hoặc Sự kiện. Sau đó chọn bất kỳ mục nào muốn nạp.

Sau khi ấn vào mục cần nạp, hệ thống sẽ mở giao diện thanh toán như sau:

 

Kiểm tra lại mục cần nạp và ấn thanh toán để hoàn tất. Quà / Vàng sẽ gửi vào thư trong game cho thiếu hiệp

Thiếu hiệp có thể nạp GOSU bằng nhiều cách: Nạp trực tiếp, ATM, Ví MOMO, Thẻ BIT, Thẻ VISA và SMS viettel. chi tiết xem thêm tại đây