Trở về

Tin tức

Trở về

Tân thủ phần 2: Nội lực tiểu thành

11-10-2019

Khi đạt cấp 40, thiếu hiệp có thể mua gói ưu đãi 40 để nâng cấp thần trang. Nhận phần thưởng từ mục tiêu và thành tựu sẽ có được số lượng lớn bạc, đá cường hóa, đá chú linh và vàng.

 

Khi hoàn tất nâng cấp trang bị, mật tịch, kinh mạch, thần công, kỹ năng,… lực chiến thiếu hiệp lúc này khoảng 170k lực chiến, tiếp tục làm nhiệm vụ (đánh phụ bản bảo thạch, kinh mạch, cường hóa, bảo thạch, phụ bản khiêu chiến,…) sẽ nhanh chóng đạt cấp 50.

 

Thiếu hiệp nhớ nhận thư thưởng từ hệ thống khi đạt cấp 50. Đồng thời, ở cấp độ này cũng mở ra tính năng tăng tốc, thiếu hiệp có thể tăng tốc 1 -2 lần (giữ vàng để mua gói ưu đãi) sẽ nhanh chóng đạt cấp 60.

Lưu ý: Trong nhiệm vụ tân thủ giai đoạn cấp này có yêu cầu nâng cấp bảo thạch nên thiếu hiệp chú ý chỉ nâng cấp bảo thạch đủ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không muốn các nhiệm vụ sau không có bảo thạch để hoàn thành.

Vàng chỉ để dùng chủ yếu mua gói quà ưu đãi. Thiếu hiếp có thể tìm hiểu cách kiếm kinh nghiệm, vàng, tăng lực chiến,… tại icon Mạnh hơn.

Hướng dẫn tân thủ phần 3: cấp 61 - 80 xem tại đây

 

Vô Danh Thần Tăng - Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự