Trở về

Tin tức

Trở về

Tân thủ phần 3: Ngạo thị quần hùng

11-10-2019

Thiếu hiệp đạt cấp 60 thì đã xem như lão luyện trong chốn giang hồ. Các tính năng tỷ thí, boss cá nhân, phụ bản, … đều đã trải nghiệm qua. Ở giai đoạn 61 – 80, thiếu hiệp chủ yếu vẫn vượt ải và vượt phụ bản khiêu chiến.

Luôn luôn kiểm tra nhận quà mục tiêu và thành tựu ở Icon Nhiệm vụ, giai đoạn này thiếu hiệp cũng đã kích hoạt Quân Hàm

 

Khi vượt phụ bản khiêu chiến ải 25 cũng là lúc thiếu hiệp đạt cấp 70, lúc này thiếu hiệp có thể tự lập bang hoặc gia nhập 1 bang bất kỳ để tham gia các tính năng hấp dẫn bang hội (nông trại, kỹ năng bang, cống hiến, tầm bảo, phụ bản bang…)

 

Khi dừng bước ở ải 89, cách tăng lực chiến nhanh nhất là cố gắng đạt cấp 80 bằng tính năng tăng tốc được nhắc ở Tân thủ phần 2. Sau khoản 7 – 10 lần tăng tốc thì thiếu hiệp dễ dàng đạt cấp 80 để kích hoạt chiến hữu đầu tiên

 

Chiến hữu sở hữu tất cả các tính năng nâng cao lực chiến như thiếu hiệp: Kỹ năng, trang bị, mật tịch, Kim ấn,… nên kích hoạt chiến hữu sẽ x2 lực chiến của thiếu hiệp. Cùng với chiến hữu của mình, thiếu hiệp dễ dàng vượt ải 100 và nâng ải phụ bản khiêu chiến lên 3x.

Vượt ải 100, có thể xem thiếu hiệp đủ khả năng tung hoành thiên hạ, chiêu mộ hảo hữu vào bang cùng nhau công thành xưng bá!

 

Vô Danh Thần Tăng - Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự