Trở về

Tính năng

Trở về

Bang hội

04-10-2019

Bang hội là tính năng mang đầy sự gắng kết và kết nối. Người chơi cấp 70 có thể gia nhập.

Để lập bang cần tiêu tốn: 10.000 Vàng cho bang cấp 1 và 50.000 vàng cho bang cấp 2. Cấp càng cao thì sẽ mở được nhiều kiến trúc và thu nạp nhiều thành viên hơn.

Chỉ những người chơi có bang mới có thể tham gia Công Thành Chiến, phụ bản bang, boss bang, học kỹ năng bang và có trang viên riêng để trồng trọt thu nhiều nguyên liệu.

Cống hiến cho Bang hội có nhiều hình thức, tham gia các hoạt động hoặc cống hiến bằng vàng hoặc bạc. Sau khi cống hiến sẽ nhận điểm nhất định để đổi thưởng ở tiệm bang.