Trở về

Tính năng

Trở về

Hệ thống bí bảo

04-10-2019

Tương truyền chưởng môn Võ đang Trương Tam Phong trong 1 lần đi dạo quanh núi Võ đang đã phát hiện ra kỳ thạch có thể chế tạo thành bí bảo chứa nhiều công năng hữu dụng. Vì lợi ích nhân sĩ giang hồ đồng đạo, ông đã cho phép anh hùng thiên hạ sở hữu kỳ thạch này nếu họ chứng minh được thực lực của mình và luôn hành hiệp diệt ác trừ gian

Bí bảo mang lại cho thiếu hiệp các tính năng: Thần binh, Chiến hữu, Luân hồi, vòng sáng và đặc biệt nếu nội công thâm hậu có thể kích hoạt tính năng thức tỉnh trang bị. Từ đó giúp quá trình lăn lộn giang hồ thuận lợi và không sợ tịch mịch

♦ Thần binh: Chứa hơn 15 món binh khí cực kỳ mạnh mẽ, mỗi loại cần một yêu cầu khác nhau để sở hữu, như đăng nhập 2 ngày liên tục, VIP 3 nhận, tăng cấp,…

♦ Chiến hữu: kêu gọi thêm 2 vị anh hùng khác cùng xuất chiến, những vị anh hùng này có võ công siêu việt, trang bị và tính năng đầy đủ như một người chơi.

♦ Luân hồi: khi vượt mốc ải 100, thiếu hiệp có thể mở tính năng Luân hồi. Luân hồi sẽ giúp thiếu hiệp quay về ải 1 để tự leo lên 1 lần nữa hoặc tốn 1 ít vàng về nhanh ải hiện tại và nhận được quà của quá trình leo ải: Bạc, vàng, exp và trang bị

♦ Vòng sáng: khai mở vòng sáng ở dưới chân, tăng thêm sực mạnh và lực chiến.

♦ Thức tỉnh: là một quá trình tích lũy và kích hoạt chân khí. Đạt đến cảnh giới sẽ khai mởi kỹ năng mới vô cùng mạnh.