Trở về

Tính năng

Trở về

Môn phái và Chiến hữu

26-09-2019

♦ Môn phái: Hành hiệp trong Lục Mạch Thần Kiếm H5 có 5 phái để thiếu hiệp chọn là: Minh Giáo, Võ Đang, Đào Hoa Đảo, Tiêu Dao và Nga Mi.

Mỗi phái có giới tính, vũ khí và nhóm chiến hữu có thể chọn khác nhau, đặc trưng mỗi phái.

♦ Chiến hữu: Thiếu hiệp có thể mang tối đa 2 chiến hữu: Cấp 80 mở chiến hữu thứ 1, chuyển sinh 4 mở chiến hữu thứ 2. Chiến hữu có thể mang trang bị và sở hữu các tính năng tăng lực chiến như nhân vật chính. Điều này sẽ giúp thiếu hiệp tăng lực chiến rất cao khi kích hoạt 1 chiến hữu.