Trở về

Tính năng

Trở về

Mật tịch và Trấn phái

04-10-2019

♦ Mật tịch

Mỗi nhân vật có 4 cuốn mật tịch có thể tăng: Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh và Tiểu Vô Tướng Công. Điều là các võ công danh tiếng giang hồ Kim Dung mà bất kỳ nhân sĩ nào cũng thèm muốn.

Còn nhớ, Cửu Âm Chân Kinh từng gây bao sóng gió trên giang hồ, cuối cùng dẫn tới cuộc đại chiến trên đỉnh hoa sơn để phân định người nắm giữ. Lúc bấy giờ, chưởng môn Toàn chân giáo  Vương Trùng Dương trở thành người mạnh nhất và được nắm giữ Cửu Âm Chân Kinh

Đệ nhất mật tịch: Cửu Âm Chân Kinh tăng sát thương và hiệu ứng

Đệ nhị mật tịch: Cửu Dương Thần Công thiên về phòng thủ - miễn sát thương

Đệ tam mật tịch: Dịch Cân Kinh tăng công kích

Đệ tứ mật tịch: Tiểu Vô Tướng Công tăng phòng thủ

♦ Trấn Phái

Trấn phái đươc kích hoạt ở các cấp khác nhau, 4 cuốn mở ở 4 cấp 1 – 3 – 5 – 7 chuyển.

Du Long Quyết: Tăng bạo kích

Liên Hoa Lạc Trận: Miễn sát thương

Bàn Nhược Tâm Kinh: Tăng sinh lực

Tẩy Tủy Kinh: Tăng sát thương